Hvem kan bli feltarbeider?

Department

Greece Admin

  • Nesten 7000 frivillige feltarbeidere fra 70 land har bidratt siden 2015. Både internasjonale feltarbeidere og beboere i flyktningleirene, det vi kaller community volunteers, bidrar til vårt arbeid.

Hverdagen i felt

Vil du bli feltarbeider?

Already working at Dråpen i Havet?

Let’s recruit together and find your next colleague.

@drapenihavet.no